DOCTORS

Dr. Abhishek Bansal 92163-22630
Dr. Amit Sidana 94635-88210
Dr. Bharat Vipin (Surgical) 94172-43600
Dr. K.C. Sidana (Surgical) 98155-50126
Dr. K.G. Singla (Surgical) 94170-05352
Dr. Rajiv Bhambri (Surgical) 94173-84884
Dr. Rakesh Goyal (Surgical) 98151-96933
Dr. Narottam Singh (Surgical) 99151-99303
Dr. Ramandeep Singh (Surgical) 98140-02481
Dr. S.S. Toor (Surgical) 98141-45645
Dr. Surinder Garg (Surgical) 98724-61061
Dr. Mahabir Garg (Dental) 94171-90570
Dr. Rajdeep Singh (Dental) 94170-05188
Dr. Rohit Garg (Dental) 97797-26392
Dr. Sudhir Rishi (Dental) 98782-94400
Dr. Tarzan Sharma (Dental) 94170-31572
Dr. Vandhana Bhambri (Dental) 93175-10106
Dr. Yamir Gopal (Dental) 93572-42361
Dr. Gaurav Grover (ENT) 94170-42425
Dr. Rajinder Singla (ENT) 98768-70497
Dr. Subhash Singla (ENT) 98149-44505
Dr. Vijay Pub (ENT) 98142-22797
Dr. Avinash Bansal (EYE) 98729-73354
Dr. Hari Gopal (EYE) 94177-59065
Dr. Mohnish Gopal (EYE) 94171-48661
Dr. (Mrs.) Tanu Garg (EYE) 99140-89594
Dr. Tarlochan Singh (EYE) 93175-10060
Dr. Tirloki Nath (EYE) 98141-80022
Dr. Vijay Sobat (EYE) 93175-10114
Dr. Singla EYE Hospital 97802-00644
Dr. Prem (EYE) 99889-50492
Dr. K.K. Goyal (ORTHOPAEDIC) 98154-37734
Dr. Pardeep Sharma (ORTHOPAEDIC) 98153-44644
Dr. Vijay Sood (ORTHOPAEDIC) 93175-10836
Dr. Sital Kumar (ORTHOPAEDIC) 94170-02551
Dr. Charanjit Garg (SKIN) 1679243531
Dr. Jyoti Kaushal (SKIN) 98149-31161
Dr. Rajan Chopra (SKIN) 92161-30875
Dr. Bhushan K. Garg (PEDIATRICS) 98140-01101
Dr. Gurdeep Singh (PEDIATRICS) 98140-35035
Dr. (Mrs.) Anupam Singla (PEDIATRICS) 98178-47178
Dr. Mandeep Kaur (PEDIATRICS) 98141-44334
Dr. Parmod Jain (PEDIATRICS) 94177-60765
Dr. Rajneesh Goyal (Cardiology) 80540-71343
Dr. Ravi Sidana (PEDIATRICS) 89688-44110
Dr. Suresh Singhal (PEDIATRICS) 98149-33044
Dr. (Mrs.) Bharti Garg (PEDIATRICS) 98157-72300
Dr. Harjinder Kaur (PATHOLOGY) 93572-52094
Dr. Geetika Grover (PATHOLOGY) 94170-42427
Dr. Amit Bansal (RADIOLOGY) 97799-33123
Dr. J.S. Pandhi (RADIOLOGY) 94177-73564
Dr. Rajesh Kumar Garg (RADIOLOGY) 98142-23105
Dr. Damanjit (PSYCHETORY) 98889-07508
Dr. Parvesh Kumar (PSYCHETORY) 94632-80781
Dr. Rohit Bansal (PSYCHETORY) 92161-16144
Dr. Sandeep Kumar (PSYCHETORY) 98140-35017
Dr. Damanjeet Kaur (PSYCHETORY) 95012-31123
Dr. Pankaj Sidana (GYNAE) 98155-50127
Dr. Jasvir Kaur (GYNAE) 98150-00488
Dr. Jasvir S. Aulakh (GYNAE) 98723-78855
Dr. Sunita Goyal (GYNAE) 98888-27965
Dr. Monika Singla(GYNAE) 98724-14570
Dr. Inderjit Kaur (GYNAE) 98557-43334
Dr. Smita Gupta (GYNAE) 92163-02651
Dr. Sangeeta Pab (GYNAE) 98880-12797
Dr. Ashok Bansal (MEDICINE) 97796-68141
Dr.Bhim Sain Garg (MEDICINE) 98150-60668
Dr.Naresh Goyal (MEDICINE) 98140-55985
Dr. Partap Singh (MEDICINE) 98150-35184
Dr. Pankaj Khanna (MEDICINE) 94631-64123
Dr. Praneet (MEDICINE) 98721-74930
Dr. Vijay Kumar (MEDICINE) 93175-75999
Dr. Neelam (ENT) 98722-18887